Nota de informare

– cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si prevederile noului Regulament General de Protectie a Datelor

Incepand cu data de 25 mai 2018, Regulamentul 2016/679/UE privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date (in continuare „Regulamentul”) va fi aplicat de toate statele Uniunii Europene. Prin intermediul acestui Regulament se doreste crearea unui cadru legislativ unitar si uniform pe teritoriul Uniunii Europene.

Sc Skotech Solutions Srl, societate romana, avand sediul in Str. Sarmisegetuza nr. 6, bl. 42, ap. 18, cam. 1, inregistrata la Registrul Comertului sub J08/1075/2014, CUI RO33431298 (“Skotech Solutions”) se aliniaza prevederilor regulamentului si credem ca este momentul sa punctam cateva aspect importante.
Aceasta informare priveste toate datele cu caracter personal colectate prin intermediul mijloacelor online, date pe care ni le furnizati in mod voluntar in vederea desfasurarii optime a activitatii comerciale a Skotech Solutions.

Datele cu caracter personal pe care le prelucram

In scopul transmiterii ofertelor, incheierii contractelor, marketing si publicitate, statistica, marketing direct, facturare, gestiune si, dupa caz, contabilitate, vom colecta de la dumneavoastra urmatoarele date cu caracter personal:• Date de identificare: nume complet, locul si data nasterii, domiciliul, codul numeric personal, seria si numarul de buletin, asa cum rezulta din actul de identitate furnizat de dumneavoastra;
• Date de contact: numarul de telefon si adresa de e-mail;
• Date card bancar (in vederea efectuarii platilor cu cardul, daca este cazul).

Cum colectam datele cu caracter personal

Colectam doar acele date cu caracter personal pe care ni le furnizati exclusiv in mod voluntar prin intermediul www.skotechsolutions.com, prin formularul de contact de pe site-ul nostru, prin intermediul adreselor de e-mail sau prin alte mijloace offline si online,
Va informam ca sunteti liber(a) sa decideti daca ne furnizati aceste date personale. Nu exista nicio consecinta negativa pentru dumneavoastra in masura in care decideti sa nu ne furnizati aceste date cu caracter personal. Cu toate acestea, datele dumneavoastra cu caracter personal sunt necesare in cazul in care doriti incheierea unui contract cu societatea noastra, intrucat acesta nu se poate incheia fara identificare corecta si completa a partilor contractante.

Scopurile si temeiurile legale ale prelucrarii

Datele personale colectate sunt prelucrate pe baza consimtamantului expres obtinut de la dumneavoastra. Acestea vor fi prelucrate si folosite exclusiv in scop contractual si legal, iar in masura in care ati fost de acord, in scop de marketing direct si informare, adica pentru a va tine la curent cu produsele si serviciile noastre.
Temeiul prelucrarii este constituit din actul de aderare si prevederile legale aplicabile. Astfel, pentru a facilita desfasurarea activitatilor aflate in legatura cu actul de aderare si in vederea indeplinirii obligatiilor legale, comunicam aceste date catre autoritati publice, operatori, terti sau altor categorii de destinatari.
In ceea ce priveste scopul de marketing direct, doar in situatia in care ati fost de acord ca datele dumneavoastra personale sa fie prelucrate in acest scop, va comunicam ca selectam datele cu caracter personal – de exemplu nume, prenume, adresa e-mail, telefon, date contractuale.
Colectarea datelor dumneavoastra este strict limitata la ceea ce este necesar pentru organizarea, desfasurarea precum si promovarea activitatii societatii noastre.

Durata de stocare

Facem toate demersurile rezonabile pentru a va asigura ca datele dumnevoastra personale sunt prelucrate numai pentru perioada minima necesara pentru scopurile stabilite in aceasta Nota de informare. Criteriile pentru determinarea duratei pentru care vom pastra datele dumneavoastra personale sunt urmatoarele:
vom pastra datele personale intr-o forma care sa permita identificarea numai atata timp cat mentinem o relatie permanenta cu dumneavoastra (de exemplu, in cazul in care sunteti utilizator al serviciilor noastre sau sunteti inclus în mod legal in lista de corespondenta si nu v-ati dezabonat) sau datele dumneavoastra personale sunt necesare in scopurile legale stabilite in prezenta Nota de informare, pentru care avem un temei juridic valabil (de exemplu, în cazul în care datele dumneavoastra. personale sunt incluse intr-un contract intre noi si angajatorul dumneavoastra. si avem un interes legitim in prelucrarea acestor date în scopul de a ne desfasura activitatea si de a ne indeplini obligatiile care decurg din contractul respectiv sau in cazul in care avem o obligatie legala de a pastra datele dumneavoastra. personale) sau in cazul in care sunt introduse orice pretentii legale relevante, vom continua sa procesam datele personale pentru perioadele suplimentare care sunt necesare in legatura cu aceasta revendicare.
Dupa incheierea perioadelor mai sus amintite, vom sterge definitiv sau vom distruge datele personale relevante.
Daca va retrageti consimtamantul pentru prelucrarea datelor personale colectate sau ne solicitati in orice alt mod sa stergem datele personale colectate, vom proceda la stergerea acestora in cel mai scurt timp posibil, dar nu mai tarziu de 30 de zile, cu exceptia acelora mentionate mai sus pe care trebuie sa le pastram pentru respectarea obligatiilor noastre legale.
In acest sens, daca stocarea altor date personale este necesara in temeiul unor dispozitii legale exprese, putem sa va stocam datele personale in continuare, pe durata prevazuta de acele dispozitii legale.

Persoane terte

Ca regula, nu divulgam sau transferam datele dumneavoastra personale catre terti. Cu toate acestea, in masura in care divulgarea sau transferul acestora sunt obligatorii prin lege, va vom informa in cel mai scurt timp posibil cu privire la acest transfer.

Securitatea datelor personale

Pentru noi, Skotech Solutions, securitatea si confidentialitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal sunt de o importanta semnificativa. Ca atare, vom lua toate masurile necesare in vederea asigurarii securitatii si confidentialitatii datelor cu caracter personal prelucrate, precum si in vederea prelucrarii datelor cu caracter personal in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile si exclusiv in scopurile specificate mai sus. Daca descoperim un incident cu privire la securitatea datelor personale care prezinta un risc pentru drepturile si libertatile dumneavostra vom notifica Autoritatea Nationala de Supraveghere privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personale (ANSPDCP) in termen de 72 de ore. Veti fi de asemenea informat(a) personal cu privire la incidentul de securitate daca acesta este de natura sa prezinte un risc ridicat pentru drepturile si libertatile dumneavoastra.

Cunoasteti-va drepturile

De asemenea, Regulamentul confera mai multe drepturi persoanelor carora li se prelucreaza datele personale. Iata pe scurt care sunt drepturile pe care le aveti: 1)dreptul de acces la datele personale; 2)dreptul la rectificarea sau stergerea datelor personale: 3)dreptul de a obtine restrictionarea prelucrarii datelor personale; 4)dreptul la portabilitatea datelor dvs personale; 5)dreptul de a obiecta cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra personale.

Exercitati-va drepturile

Daca aveti orice intrebari referitoare la procesarea datelor personale de catre Skotech Solutions sau daca doriti sa ne adresati o solicitare, precum si sa va exercitati oricare dintre drepturile dumneavoastra cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, ne puteti adresa o cerere scrisa, datata si semnata la sediul nostru din Str. Sarmisegetuza nr. 6, bl.42, sc.B, apt.18 sau ne puteti comunica dorinta dumneavoastra pe adresa e e-mail office@skotechsolutions.com si la numerele de telefon +40 742 169 169 sau +40 740 199 656.
Vom analiza fiecare solicitare in cel mai scurt timp posibil, dar nu mai tarziu de o luna.
In cazul in care considerati ca nu am solutionat toate cererile dumneavoastra sau sunteti nemultumit(a) de raspunsurile noastre, puteti formula o plangere impotriva noastra catre ANSPDCP.
Oricand aveti nevoie de noi, va stam cu placere la dispozitie.

Cu deosebita consideratie,
Echipa Skotech Solutions